صفحه آغاز | درباره ما
ساقی کوثر

• جلال الدین دوانی

رو رخت طلب به ساقی کوثر کش
از کوثر کثرت می‌وحدت درکش
لا یَظمأ اصلاً ابداً شاربُها
رمزی است از این می‌ار توانی درکش


برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)