صفحه آغاز | درباره ما
میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام در کعبه ‌/ بخش سوم
(استدراک از منابع غیر مکتوب – فضای مجازی – بر مقاله استاد جلالی)

• عبدالحسین طالعی

مقدمه

این بخش گفتارهایی را می‌شناساند که در منابع اینترنتی دیده و از میان دهها مطلب که در فضای مجازی بوده، برگزیده‌ام.
چند نکته:
الف. برخی از این آثار، در دو بخش پیش به شکل مکتوب یاد شده که در اینجا نشانی نسخه اینترنتی بیان می‌شود.
ب. این گزارش بر اساس جستجویی است که در سال ۱۳۹۲ شمسی انجام شده است. روشن است که تغییرات مداوم در سایت‌ها ممکن است دسترسی به برخی از این مطالب را دشوار سازد. چنانکه پس از آن نیز مطالب فراوانی در این فضا افزوده شده است. موضوع مهم در این میان، توجه به حدیث میلاد مولود کعبه در فضای مجازی است.
ج. برخی از مدخلهایی که یاد می‌شود، فقط نقاشی یا گزارش تصویری است. و این مزیت توجه به فضای مجازی را در تدوین مأخذنامه‌ها نشان می‌دهد که از این فرصت نباید غفلت کرد.
د. نشانی فضای مجازی بطور مختصر بیان شده نه تفصیلی. آشنایان به این گونه فضاها خود نشانی تفصیلی را می‌یابند.
ه.مطالبی که در فضای مجازی نشر می‌یابند، مانند مطالبی که بر روی کاغذ نقش می‌بندند، در میان آنها غثّ و سمین و ضعیف و قوی می‌توان یافت. شأن این فهرست فقط راهنمایی به منابع مربوط است، بدان امید که در فرصتی دیگر به ارزیابی منابع اقدام شود.
***
۱. شکافتن دیوار کعبه چقدر مستند است؟ تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ ش. نشانی:
Hajj.ir
۲. ولادت حضرت علی علیه السلام در درون کعبه به شهادت اسناد فریقین. مصطفی احمدی. سال ۱۳۸۷ ش. نشانی:
Almeshkat.blogfa.com
۳. خروج فاطمه بنت اسد از کعبه با فرزندش علی علیه السلام. تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۲ ش. نشانی:
Hamandishi.ir
۴. امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ولید الکعبة. صقر البحرین. نشانی:
Vb.svalu.com
۵. ویژه‌نامه ولادت فرخندۀ حضرت علی علیه السلام. نشانی:
Ayehayeentezar.com
۶. آیا حضرت علی علیه السلام در کعبه متولد شده است؟ عقیدۀ علمای اهل تسنن و علمای شیعه. بصیرت. تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ ش. نشانی:
Shafighefakeh.ir
۷. علی مولود کعبه. تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۱ ش. نشانی:
Bootrab.org
۸. گزارشی از ولادت مولود کعبه. نشانی:
۱۳rajab.ir
۹. علی مولود کعبه، گزارشی از اسناد اهل تسنن در این مورد. نشانی:
Sonnat.net
۱۰. علی مولود کعبه از نظر اهل سنت. نشانی:
Shamimshia.com
۱۱. تابلوی مولود کعبه. محمود فرشچیان. (ضمن شرح حال فرشچیان). نشانی:
Naztala.com
۱۲. علی علیه السلام مولود کعبه. نشانی:
Ommolketab.ir
۱۳. ولادت مولود کعبه در منابع اهل سنت. تاریخ ۵ تیر ۱۳۸۹ ش. نشانی:
Aaeena.blogfa.com
۱۴. نوشته هر طرفی عاشقانه شرح تو را (مثنوی در مورد میلاد مولود کعبه). تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ ش. نشانی:
Laili.blogfa.com
۱۵. لطفاً مرا در مورد مولود کعبه بودن حضرت امام علی هدایت کنید. (تصاویری از دیوار کعبه و محلّ شکافته شدن آن). تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ ش. نشانی:
Askdin.com
۱۶. شکافت خانۀ کعبه برای مولود کعبه. نشانی:
Namanews.com
۱۷. شكاف ديوار کعبه و تلاش وهابی‌ها در مخفی نمودن آن. تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۷ ش. نشانی:
Valiasr-aj.com
۱۸. مولود کعبه حضرت علی علیه السلام. تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ ش. نشانی:
Kanoon-ansar.ir
۱۹. شکافته شدن دیوار کعبه. نشانی:
Wikiporsesh.ir
۲۰. امیرالمؤمنین علیه السلام مولود کعبه. (گزارشی از مصاحبه با سید محمد حسینی قزوینی. ۲۷ تیر ۱۳۸۷ ش.). نشانی:
Valiasr-aj.ir
۲۱. علی مولود کعبه. مهدی رزنه. تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ ش. نشانی:
Rasekhoon.net
۲۲. مولود کعبه. تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۰ ش. نشانی:
Mazaheb.com
۲۳. بحث حول کتاب علی ولید الکعبة (در مورد کتاب اردوبادی). شاکر شبع. نشانی:
Alhadi.ws
۲۴. ولید الکعبة. محمد عبیدان القطیفی. نشانی:
Alobaidan.org
۲۵. ولید الکعبة. نشانی:
Mezan.net
۲۶. مهرجان ولید الکعبة الشعري. تاریخ ۲۰۱۳/ ۰۵/ ۱۷. نشانی:
Shoaraa.com
۲۷. قصیدة شعریة. خطیب سید نزار المولی. نشانی:
Alhussain-sch.org
۲۸. علی ولید الکعبة. ابومحمد العطار. نشانی:
Kitabat.info
۲۹. علی ولید الکعبة: المصادر. قنبر حیدر. نشانی:
Alkafi.net
۳۰. مولد علی. ناصر مکارم. نشانی:
Makarem.ir
۳۱. مولود کعبه (معرفی کتاب عیسی اهری). نشانی:
Imamali.net
۳۲. ولید الکعبة. (متن کامل کتاب سید محمد رضا حسینی جلالی). نشانی:
Ghadirestan.com
۳۳. علی ولید الکعبة. نشانی:
Sobah.mihanblog.com
۳۴. فی ذکری ولید الکعبة و ربیب النبوة. تاریخ ۲۰۱۲/ ۰۴/ ۰۶. بخش عربی خبر آنلاین. نشانی:
Khabaronline.ir
۳۵. ولید الکعبة. اسلام الموسوی. نشانی:
Rafed.net
۳۶. مولد امیرالمؤمنین علیه السلام. ریاض البیضائی. نشانی:
Al-kauthar.com
۳۷. بیت الله الحرام محل مولد امیرالمؤمنین علیه السلام. نشانی:
Al-kauthar.com
the birth of imam. ۳۸ نشانی:
Al-kauthar.com
۳۹. علی ولید الکعبة. حسین الراضی. نشانی:
Alradhy.com
۴۰. در ماجرای تولد علی (ع) در کعبه، راوی این ماجرا چه کسی بود؟ نشانی:
islamquest.net
***
سخن پایانی

به این عدد نوشتار فعلی را پایان می‌بخشیم، در خجسته روز عید اضحی، که تمام دلها به یاد کعبه می‌تپد. با این تذکر که فهرست‌نگاری کاری است که پایان ندارد، به ویژه در مورد امامی که در وضفش بحق گفته‌اند: «پایان سخن پایان من است که تو را نهایت نیست».
این نوشتار را در کمال ادب و تواضع تقدیم می‌کنم به خاک پای دو بزرگ مهجور که حقی بزرگ بر توحید و امامت دارند: حضرت ابوطالب و جناب فاطمه بنت اسد؛ دو قهرمان ایمان و دو پاسدار توحید. سلام خدا بر آنها تا همارۀ زمان باد.برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)