صفحه آغاز | درباره ما
ادبیات فارسی
• مناجات
شاعر: شهریار
برچسب: ادبیات فارسی
• کس را چه زور و زَهره که وصف علی کند
• مردی ز کنندهٔ درِ خیبر پرس
• دست دعا
• کوچه‌های کوفه
• حماسه‌ای شیعی از قرن پنجم
• ملاحظاتی درباره نسخه خطّی علی‌نامه
• علی‌نامه
• علی‌نامه
تاریخ کتابت: قرن 7
شماره نسخه: ۲۵۶۲
زبان: فارسی
قرن: ۷
نوع نسخه: خطی
تعداد برگ: ۳۰۰
برچسب: ادبیات فارسی، خلافت، جنگ جمل، جنگ صفین
• ستایشگران خورشید
ناشر: انتشارات آستان قدس رضوی
تاریخ نشر: 1380 قمری
محل نشر: مشهد
برچسب: ادبیات فارسی
• زینت تاج علی
• امام علی در آثار ناصر خسرو
• مدح آفتاب
• از برافزوده‌های مخطوطات (1)
• جلال الدین همایی
• حیف باشد حرف دیگر ثبت در دفتر کنی

برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)