صفحه آغاز | درباره ما
دست دعا
شعری درباره ولادت امیرالمؤمنین در کعبه

• محمدرضا رحمانی تهرانی

مقابل حرم کعبه ایستاد، زنی
به تن ز شرم و حیا و وقار، پیرهنی
گشود دست دعا سوی آسمان و گریست
شکفت غنچه صفت لب، به زیر لب سخنی
که یا رب از کرم آسنان نمای مشکل من
که باردارم و آزرده‌جان و خسته‌تنی
ندا به فاطمه بنت اسد رسید، ز حق
قدم به خانه من نه، که میهمان منی
در آن مکان مقدس قدم نهاد و بزاد
گرفت دست خدا را به دست، شیرزنی
خدا نهاد علی، نام خانه‌زادش را
که روح نامتناهی دمید بر بدنی
پیمبر آمد و زد بوسه بر لب و دهنش
که آفرین خدا بر چنین لب و دهنی

برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)