صفحه آغاز | درباره ما
» علی نامه > درخت تاریخی > بنی عباس / سامانی / سلجوقی / غزنوی
بنی عباس / سامانی / سلجوقی / غزنوی
• علی‌نامه
• کس را چه زور و زَهره که وصف علی کند
• حماسه‌ای شیعی از قرن پنجم
• أبو جعفر اسکافی معتزلی
• المعیار والموازنة
نویسنده: أبو جعفر اسکافی معتزلی
تحقیق: علامه شیخ محمدباقر محمودی
تاریخ نشر: 1402 قمری، 1981 میلادی
محل نشر: بیروت
برچسب: فضائل
• حرم حضرت امیر در توصیف یک عالم معتزلی سده ششم قمری

برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)