صفحه آغاز | درباره ما
کس را چه زور و زَهره که وصف علی کند
از سرآغاز قصائد سعدی «شکر و سپاس و منت و عزت خدای را...»

• سعدی شیرازی

کس را چه زور و زهره که وصف علی کند
جبار در مناقب او گفته هل اتی۱
زورآزمای قلعه خیبر که بند او ۲
در یکدگر شکست به بازوی لافتی۳
مردی که در مصاف، زره پیش بسته بود ۴
تا پیش دشمنان ندهد پشت بر غزا
شیر خدای و صفدر میدان و بحر جود
جانبخش در نماز و جهانسوز در وغا
دیباچه مروت و سلطان معرفت
لشکرکش فتوت و سردار اتقیا
فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست
ماییم و دست و دامن معصوم مرتضی

۱. اشاره به سوره قرآن دارد «هل أتی علی الإنسان حینٌ من الدهر لم یکن شیئاً مذکورا..» که در آن آیاتی در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده است.
۲. بند او، یعنی قلعه خیبر. قلعه یهودیان مدینه که لشکر پیامبر اکرم نمی‌توانست آن را فتح کند تا امیرالمؤمنین در آن را از جا کند.
۳. اشاره به «لا سیف إلا ذوالفقار ولا فتی إلا علي» دارد.
۴. اشاره دارد به شیوه زره بستن امام علی علیه السلام که جلو بدن خویش را زره‌پوش می‌کرد و پشت بدن خود را بی‌زره رها می‌کرد و وقتی از او پرسیدند که چرا کمر خود را زره نمی‌پوشانی فرمود:«من هیچ‌گاه به دشمن پشت نمی‌کنم تا نیازی به این زره باشد».

برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)