صفحه آغاز | درباره ما
دوفصلنامه علمی تخصصی «پژوهش‌نامه علوی» منتشر شد.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دو فصلنامه علمی تخصصی «پژوهش نامه علوی» توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.این نخستین شماره این نشریه علمی است که به سردبیری علیرضا میرزا احمد منتشر شده است.۸ استاد،استادیار و دانشیار دانشگاه ها و مراکز علمی کشور عضو هئیت تحریریه دو فصلنامه علمی تخصصی «پژوهش نامه علوی» هستند.۷ مقاله تخصصی همراه با خلاصه انگلیسی آنها در این نشریه ۱۹۰ صفحه ای منتشر شده اند.
سردبیر نشریه در بخش از سرمقاله آن و در توضیح ضرورت انتشار چنین نشریه ای آورده است:«روزگاری که در آن به سر می بریم،روزگاری پر فراز و نشیب و مخاطره آمیز است که مادیگری و علم گرایی و رفاه زدگی در آن چنان قوت گرفته که جوامع بشری را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.بی گمان برای رهایی از این بحران های فکری اسفبار و نابسامانی های اجتماعی ناگوار،ضرورت بازگشت به اصول و مبانی اسلام،از جمله فرهنگ حیات بخش علوی اجتناب ناپذیر است.بدین منظور پژوهشنامه علوی در نظر دارد که بازنگری در فرهنگ و معارف علوی را با تمام ویژگی های ارزنده آن،سرلوحه فعالیت علمی خود قرار دهد و به طرح و بررسی موضوعات متنوع در فضایل و مناقب امام علی (ع) بپردازد.»
بررسی خلق و خوی حضرت علی از منظر شاعران معاصر عربی،بررسی و تحلیل مواضع مخالفان در برابر اصلاحات سیاسی دوران خلافت امام علی،تاملی در اصول اخلاقی حکومت علوی،تفسیر قرآن به سنت در کلام امیر المومنین،معیت علی و قرآن،نقد و ارزیابی عدالت افلاطونی از منظر اندیشه علوی و نقش کوفیان در حکومت امام علی (ع) عنوان مقالات منتشر شده در این شماره هستند که با یک رویکرد کاملا تخصصی و علمی به بررسی موضوعات مرتبط پرداخته اند. علاقه مندان برای تهیه این نشریه می توانند با شماره تلفن ۸۸۰۳۹۹۰۲ تماس بگیرند.
گفتنی است این مجله آماده پذیرش مقالات کاملا علمی و تخصصی در زمینه های مربوطه نیز می باشد.


برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)