صفحه آغاز | درباره ما
مهدی مهریزی
مهدی مهریزی در سال ۱۳۴۱، در شهر مقدس مشهد متولد شد، پس از گذراندن دروس عمومی دوره ابتدایی و راهنمایی در سال ۱۳۵۵ وارد حوزه علمیه مشهد و پس از اتمام دروس مقدمات در سال ۱۳۵۸ وارد حوزه علمیه قم شد و به مدت بیست سال در دروس فقه و اصول و فلسفه حضور یافت.
استادان سطح ایشان، حجج اسلام و حضرات آیات، ستوده، پایانی، اعتمادی، موسوی تهرانی و سیدعلی محقق داماد بودند. دروس خارج را در محضر آیات عظام وحید خراسانی، تبریزی و فاضل لنكرانی گذراند و فلسفه را از استادان این رشته حضرات آیات محمد علی گرامی، حسن زاده، جوادی آملی و انصاری شیرازی آموخت.
وی همزمان با تحصیل، به تدریس دروس حوزه تا رسایل و مكاسب اشتغال داشته است و از سال ۱۳۶۴ تاكنون در دانشگاه‌های مختلف به تدریس اشتغال دارد. همچنین در همایش‌ها و كنفرانس‌های علمی بسیاری به ارایه مقاله و سخنرانی پرداخته است.

گواهی‌نامه‌های علمی:

  • ‌ درس خارج حوزه ۱۱ سال
  • ‌ مجوز تدریس تمامی دروس معارف اسلامی در تمامی دانشگاه‌ها
  • ‌ رتبه استادیاری از سوی معاونت دروس معارف اسلامی و دانشكده حدیث

تقدیرنامه‌های علمی

  • ‌ شخصیت و حقوق زن در اسلام/ پژوهش فرهنگی سال، ۱۳۷۹
  • ‌ مقاله نگاهی تاریخی به مساله فقه و زمان/ چهارمین جشنواره مطبوعات، ۱۳۷۴
  • ‌ مقاله نوروز در روایات اسلامی/ جشنواره مطبوعات اصفهان، ۱۳۷۹
  • ‌ مجموعه میراث حدیث شیعه/ همایش بزرگداشت حامیان نسخ خطی، ۱۳۸۰

مسوولیت‌های اجرایی و علمی:

۱- دبیر علمی كنگره علمی زمان و مكان در سال ۱۳۷۴، ۱۳۷۳
۲- مسوولیت واحد فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی، ۷۴-‌۱۳۷۶
۳- مسوولیت مركز مطالعات و تحقیقات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۷۵-‌۱۳۷۷
۴- سردبیر فصلنامه حكومت اسلامی از آغاز تا شماره، ۱۲
۵- سردبیر فصلنامه علوم حدیث، از آغاز تاكنون.
۶- قائم مقام و مدیر مسوول دو ماهنامه حدیث زندگی از ۱۳۸۰ تاكنون
۷- مسوول كمیته فرهنگی ستاد یكصدمین سال امام خمینی(ره) ۱۳۷۸
۸- مسوولیت مركز تحقیقات دارالحدیث، از سال ۱۳۷۶ تاكنون
۹- مسوولیت كتابخانه تخصصی فقه و حقوق، از سال ۱۳۷۷ تاكنون
۱۰- عضویت در شورای دین پژوهان كشور، شورای علمی دایره‌المعارف زنان، ستاد ترویج اندیشه‌های امام و...

تالیفات:

۱- مسافرت در اسلام، ویرایش اول، دی ۱۳۶۷، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۶۴ صفحه، پالتویی
۲- تقویم عبادی، ۱۳۷۱، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۲۰ صفحه، رقعی، ویرایش دوم، سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۱
۳- كتابشناسی اصول فقه شیعه، دی ۱۳۷۱، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۲۰۸ صفحه، رقعی
۴- آیینه داران خورشید، جلد یك، تابستان ۱۳۷۲، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۱۶۳ صفحه، رقعی
۵- مرزهای ارتباط با كفار (طرح پژوهشی)، پاییز ۱۳۷۲، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، ۶۹ صفحه، پالتویی
۶- رساله‌های فقهی(۱) بلوغ دختران، الف: ویرایش اول بهار ۱۳۷۶، مركز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم، ۴۳۱ صفحه، وزیری ب: ویرایش دوم، سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۰.
۷- دو راهی‌های زندگی، پاییز ۱۳۷۶، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۲۰ صفحه، رقعی
۸- مدخل الی فلسفه الفقه، زمستان ۱۳۷۶، ۱۱۲ صفحه، رقعی
۹- حجاب/ زمستان ۱۳۷۶، پژوهشگاه، ۷۲ صفحه، پالتویی
۱۰- زن، الف: ۱۳۷۷، نشر خرم، ۲۴۰ صفحه، رقعی، ب: ترجمه به انگلیسی
۱۱- آشنایی با متون حدیث و نهج‌البلاغه، جلد یك، ۱۳۷۷، مركز جهانی علوم اسلامی، ۲۳۰ صفحه، وزیری
۱۲- ترجمه به عربی با عنوان طرق معرفه النصوص و نهج‌البلاغه، مركز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۰
۱۳- میراث حدیث شیعه، دفتر اول تا هفتم، ۷۷-‌۱۳۸۰، مركز تحقیقات دارالحدیث
۱۴- فقه پژوهی، الف: ویرایش اول ۱۳۷۸، نشر ایران نگین، ۳۸۴ صفحه، وزیری، ب: ویرایش دوم (با اصلاحات و نمایه) ۱۳۷۹، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۵- فمینیسم، انتشارات بین‌المللی مهدی، تابستان ۱۳۷۸، ۹۱۵ صفحه، رحلی
۱۶- خردگرایی در قرآن و حدیث، ترجمه (العقل و الجهل فی القرآن و السنه)، دارالحدیث، ۱۳۷۸، وزیری
۱۷- سیاستنامه امام علی(ع)، ترجمه جلد چهارم موسوعه امام علی، دارالحدیث، ۱۳۷۹، وزیری
۱۸- یادنامه علامه مجلسی، ۳ جلد، ۱۳۷۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیری
۱۹- امام علی از نگاه دانشوران، ۳ جلد، بهار ۱۳۸۰، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیری
۲۰- زن در سخن و سیره امام علی (علیه‌السلام)، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۱
۲۱- کتاب علی

مقالات:

۱- سه نكته درباره پوشش/ حدیث زندگی ۶
۲- معرفی كتاب مصادقه الاخوان/ حدیث زندگی۱
۳- شادابی و دینداری/ حدیث زندگی پیش شماره ۲
۴- راهبردهای اجتهادی امام در حل معضلات اجتماعی نظام اسلامی/ حضور ۳۲
۵- نقد شیوه تدوین و تدریس اصول فقه در حوزه‌های علوم اسلامی، آینه پژوهش، شماره ۱۵، مهر-‌ آبان ۱۳۷۱، صفحه ۴-‌ ۱۷
۶- راهنمای پژوهش در قصه‌های قرآن، آینه پژوهش، شماره ۱۵، مهر -‌آبان ۱۳۷۱، صفحه ۹۸-‌۱۰۲
۷- بلوغ دختران، مجله فقه، كتاب اول، بهمن ۱۳۷۲، صفحه ۲۲-۹-‌۲۹۶
۸- معرفی مناهج الوصول الی علم الاصول، آینه پژوهش، شماره ۱۵، خرداد -‌تیر ۱۳۷۳، صفحه ۶۹-‌۷۸
۹- آفرینش انسان در المیزان، مجله بینات، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۳، صفحه ۲۴-‌۳۹
۱۰- طرح پژوهش مساله اهم آینه پژوهش، شماره ۲۶، مرداد-‌شهریور ۱۳۷۳، صفحه ۶۹-‌۷۸
۱۱- سیری در فرائد الاصول، مجله آینه پژوهش، شماره ۲۷، مهر-‌آبان ۱۳۷۳، صفحه ۶-‌۲۸
۱۲- تاملی در كتاب الزكاه، مجله آینه پژوهش، شماره ۲۷، مهر-‌آبان ۱۳۷۳، صفحه ۶۳-‌۶۵
۱۳- معرفی كتاب «تحریرات فی الاصول»، آینه پژوهش، شماره ۸، آذر -‌دی ۱۳۷۳، صفحه ۷۵-‌۷۷
۱۴- معرفی «رساله انفسنا»، مجله بینات، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۳، صفحه ۱۸۳-‌۱۸۵
۱۵- كتابشناسی توصیفی فقه مقارن، مجله نقد و نظر، شماره ۲، زمستان ۱۳۷۳، صفحه ۲۶۷-‌۲۸۷
۱۶- نقد یك كتاب درسی، مجله آینه پژوهش، شماره ۳۱، فروردین اردیبهشت ۱۳۷۴، صفحه ۶۸-‌۷۲
۱۷- تاملی در كتاب «المدخل الی عذب المنهل» مجله آینه پژوهش، شماره ۳۲، خرداد-‌ تیر ۱۳۷۴، صفحه ۵۷-‌۶۱
۱۸- معرفی كتاب «فقه الامام الصادق علیه السلام» مجله فقه، شماره ۳، بهار ۱۳۷۴، صفحه ۲۸۷-‌۳۰۲
۱۹- نظره الی طرق توثیق النصوص، مجله الفكر الاسلامی، شماره ۱۳-‌۱۴، محرم-‌جمادی ۱۴۱۷ قمی، بهار-‌ تابستان ۱۳۷۴، صفحه ۲۵۳-‌۲۸۶
۲۰- طرح پژوهشی علم حدیث، مجله آینه پژوهش، شماره ۳۳، مرداد-‌ شهریور ۱۳۷۴، صفحه ۷۵-‌۸۶
۲۱- نگاهی به كتاب «مسایل حرجه فی فقه المراه» مجله آینه پژوهش شماره ۳۴، مهر-‌ آبان ۱۳۷۴، صفحه ۷۱-‌۷۳
۲۲- گسترش در متعلقات احكام-‌ ابزار قصاص ...، مجله فقه، شماره ۶ زمستان ۱۳۷۴، صفحه ۸۹-‌۱۱۰
۲۳- نگاهی تاریخی به مساله فقه و زمان، مجله آینه پژوهش، شماره ۳۶، بهمن-‌ اسفند ۱۳۷۴، صفحه ۴-‌۲۵
۲۴- سیری در «المفصل فی احكام المراه»، مجله آینه پژوهش، شماره ۳۷، فروردین-‌ اردیبهشت ۱۳۷۵، صفحه ۱۲-‌۱۸
۲۵- درآمدی بر قلمرو فقه، مجله نقد و نظر، شماره ۶، بهار ۱۳۷۵، صفحه ۲۰۸-‌۲۲۹
۲۶- روابط اقتصادی مسلمانان با كفار، مجله فقه، شماره ۷-‌۸، بهار-‌ تابستان ۱۳۷۵، صفحه ۲۹۵-‌۳۲۴
۲۷- معرفی كتاب «قراءه جدیده الفقه المرأه الحقوقی» مجله آینه پژوهش، شماره ۳۹، خرداد-‌ شهریور ۱۳۷۵، صفحه ۸۵-‌۸۶
۲۸- سیری در «تحریر المرأه فی عصر الرساله» مجله آینه پژوهش، شماره ۴۰، مهر-‌ آبان ۱۳۷۵، صفحه ۱۰-‌۱۵
۲۹- زن در فرهنگ اسلامی، مجله پیام زن، شماره ۵۶، آبان ۱۳۷۵ صفحه ۴۰-‌۴۵
۳۰- درآمدی بر شیوه‌های ارزیابی اسناد احادیث، مجله علوم حدیث، شماره ۱ پاییز ۱۳۷۵، صفحه ۶۹-‌۹۹
۳۱- میراث ماندگار (سرمقاله)، مجله علوم حدیث، شماره یك، پاییز ۱۳۷۵، صفحه ۴-‌۸
۳۲- راز بالندگی (سرمقاله)، مجله حكومت اسلامی، شماره یك، پاییز ۱۳۷۵
۳۳- نقل به معنا، مجله علوم حدیث، شماره ۲، زمستان ۱۳۷۵، صفحه ۳۹-‌۵۶
۳۴- علوم حدیث، پژوهش و آموزش (سرمقاله)، مجله علوم حدیث، شماره ۲، زمستان ۱۳۷۵، صفحه ۲-‌۶
۳۵- سرمقاله، مجله حكومت اسلامی، شماره ۲، زمستان ۱۳۷۵
۳۶- تعاطی افكار (سرمقاله)، مجله حكومت اسلامی، شماره ۳، بهار ۱۳۷۶
۳۷- آرمان حكومت دینی (سرمقاله)، مجله حكومت اسلامی، شماره ۴، تابستان ۱۳۷۶، صفحه ۲-‌۷
۳۸- اجتهاد در فهم نصوص (سرمقاله)، مجله علوم حدیث، شماره ۳، بهار ۱۳۷۶
۳۹- تصحیح رساله‌ای در معنای حدیث ما ترددت، مجله علوم حدیث، شماره ۳، بهار ۱۳۷۶
۴۰- تاریخ صدور حدیث (سرمقاله)، مجله علوم حدیث، شماره ۴، تابستان ۱۳۷۶، صفحه ۸۱
۴۱- تاملی در احادیث نقصان عقل زنان، مجله علوم حدیث، شماره ۴، تابستان ۱۳۷۶، صفحه ۸۱
۴۲- عدالت به مثابه قاعده فقهی، مجلد نقد و نظر، شماره ۱۰-‌۱۱، صفحه ۱۸۴
۴۳- استقلال اقتصادی زن، مجله پیام زن، شماره ۶۴
۴۴- سهم زنان در نشر حدیث، مجله آینه پژوهش، شماره ۴۳
۴۵- معرفی «الجهود العلمیه للمرأه فی القرنین الخامس و السادس الهجریین»، مجله آینه پژوهش، شماره ۴۵
۴۶- گسترش در متعلقان احكام-‌ ابزار لهو، مجله فقه، شماره ۷-‌۱۰
۴۷- زن و سیاست گرایش‌ها و نگارش‌ها، مجله حكومت اسلامی، شماره ۴، صفحه ۱۶۶-‌۱۸۳
۴۸- انتظار جانمایه زندگی، مجله موعود
۴۹- حضانت و ولایت كودكان، پیام زن
۵۰- آیا امام مجتبی مطلاق بود؟ پیام زن
۵۱- اجتهاد گروهی، آینه پژوهش، شماره ۵۰
۵۲- معرفی كتاب «عقد الجمان»، آینه پژوهش، شماره ۵۰
۵۳- پیام غدیر حجیت عصمت خلافت معصوم (سرمقاله)، علوم حدیث، شماره ۷
۵۴- امام خمینی اسوه‌ای جامع (سرمقاله)، مجله حكومت اسلامی، شماره ۷
۵۵- مجلس خبرگان از نگاه امام خمینی (سرمقاله)، مجله حكومت اسلامی، شماره ۸
۵۶- پیامبری زنان، پیام زن
۵۷- فقه حكومتی، نقد و نظر
۵۸- خاندان خوانساری و ترجمه حدیث، مجله علوم حدیث، شماره ۱۱
۵۹- كتابشناسی توصیفی كتب حدیث شیعه، مجله علوم حدیث، شماره ۸
۶۰- كتابشناسی توصیفی دیوان امام علی(ع)، مجله علوم حدیث، شماره ۹
۶۱- دولت دینی و حریم خصوصی، مجله حكومت اسلامی، شماره ۱۲
۶۲- امام خمینی و قانونگرایی، مجله حكومت اسلامی، شماره ۱۱
۶۳- سال امام، آرزوهای امام، مجله حكومت اسلامی، شماره ۱۲
۶۴- گستره آزادی زنان از نگاه امام خمینی، مجله پیام زن
۶۵- ازدواج دختر بچه‌ها، مجله پیام زن
۶۶- زن در قانون اساسی و قوانین موضوع، مجله پیام زن
۶۷- رابطه قرآن و حدیث، مجله علوم حدیث، شماره ۵
۶۸- تصحیح رساله‌ای در شرح حدیث حقیقت، میراث حدیث، دفتر دوم
۶۹- تصحیح رساله‌ای در شرح حدیث (من عرف نفسه) میراث حدیث، دفتر اول
۷۰- اصابت در رمی جمرات، میقات، ۲۶، زمستان ۱۳۷۷
۷۱- كتابخانه‌های مدینه منوره، میقات، شماره ۲۷ بهار ۱۳۷۸
۷۲- تمكین و نشوز در فقه و قانون، پیام زن
۷۳- فلسفه فقه، یادنامه آیت‌الله خاتمی
۷۴- امام خمینی و احیای عدالت، مجموعه مقالات كنگره احیا، جلد یك
۷۵- مكتب اصولی امام خمینی، آینه پژوهش ۵۹
۷۶- پژوهشی در نیابت در ذبح، میقات حج ۳۰
۷۷- امام خمینی در فقه الحدیث، علوم حدیث ۱۴
۷۸- اختلاف و برادری در اندیشه سیاسی امام، كنگره امام و حكومت اسلامی
۷۹- نوروز در روایات اسلامی، علوم حدیث ۱۵
۸۰- دانش‌های حدیثی گذشته، حال و آینده، علوم حدیث ۱۶
۸۱- قواعد فهم سیره سیاسی امیر مومنان، علوم حدیث ۱۸
۸۲- دین و برنامه ریزی فرهنگی، فرهنگ سیاست سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۹
۸۳- ادب دینی اختلاف، مجموعه وفاق
۸۴- راهبردهای شیوه اجتهادی امام خمینی، حضور (چاپ مكرر)
۸۵- مقاصد الشریعه فی مكتب اهل البیت، قضایا اسلامیه، شماره ۱۳
۸۶- مقاصد شریعت، عصر ما (سخنرانی موسسه توسعه دانش و پژوهش)
۸۷- دیوان امیر المومنین علیه السلام، دانشنامه امام علی علیه السلام
۸۸- حقوق زن از نگاه امام علی علیه‌السلام، دانشنامه امام علی علیه‌السلام
۸۹- بایسته‌های پژوهشی در علوم حدیث، نشریه پژوهش و حوزه، شماره ۸، زمستان ۱۳۸۰
۹۰- نشریه راه سوم، شماره ۲
***
دانشنامه عقاید اسلامی/ تالیف محمد ری‌شهری؛ ترجمه مهدی مهریزی، عبدالهادی مسعودی، علی نقی خدایاری و رضا برنجكار (۷ جلد)


درپی برگزیده شدن كتاب «دانشنامه عقاید اسلامی» به عنوان كتاب سال جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶، گفت‌وگویی از خبرگزاری کتاب ایران با دكتر مهدی مهریزی انجام شد كه می‌خوانید:
-‌ در آثارتان بیشتر به چه مباحثی پرداخته‌اید؟
بحث‌های اصلی در موضوعات دینی، شناخت توحید و خداشناسی برپایه احادیث است تا هر كسی كه در عرصه قرآن و حدیث نیاز به جوابی دارد، بتواند استفاده كند.
-‌ این دانشنامه چه ویژگی‌هایی دارد؟
براساس قرآن و حدیث و منابع اولیه است. در این دانشنامه سعی شده تا بر تحلیل استوار و محكم باشد. ارایه آن به زبان عقلی و علمی قابل توجه است و به همین دلیل تمام مطالب آن قابل دفاع و تبیین عقلانی است.
-‌ مطالعات جانبی شما در چه موضوعاتی است؟
آشنایی با متون حدیث و نهج‌البلاغه، میراث حدیث شیعه و....
-‌ آثار شما مخاطبان خاص دارد؟
معمولا افراد نخبه به آن رجوع می‌كنند. مخصوصا درباره متن‌های عربی. البته می‌توان آن را ساده هم كرد تا برای طیف‌های پایین‌تر نیز مورد استفاده باشد. اما بیشتر استادان حوزه و دانشگاه از آن استفاده می‌كنند.
-‌ چه عناوینی در این دانشنامه به كار رفته است؟
بخش مسایل زنان، مسایل دینی و حقوقی آن، انسان‌شناسی فقهی-‌ شخصیت و حقوق زن در اسلام كه در زن در اندیشه اسلامی، بعضا به عربی ترجمه شده؛ كارهای حدیثی، مطالعات حدیثی و حدیث پژوهی.


برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)