صفحه آغاز | درباره ما
فراخوان مقاله
دوفصلنـامه علمـی تخصصی پژوهشنـامه علـوی
به استحضار می‌رساند پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دوفصلنامه علمی تخصصی (در شرف علمی پژوهشی) پژوهشنامه علوی را منتشر می‌کند. از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود مقاله‌های تألیفی خود را در موضوعات پیشنهادی یا سایر موارد مرتبط، برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.
برخی از موضوعات پیشنهادی این نشریه :

بازنگری در فرهنگ و معارف علوی

بررسی فضایل و مناقب امام علیه علیه السلام

نگرش جامع به اندیشه امام علی علیه السلام (در ابعاد فرهنگی، اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی، ادبی و...)

مطالعات تطبیقینشانی:

تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ۶۴، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱، صندوق پستی ۶۴۱۹، تلفکس ۸۸۶۱۲۸۷۰، نشانی الکترونیک alavistudies@ihcs.ac.ir
راهنمای تدوین و پذیرش مقاله :

نشریه از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی اصیل که در آن مطلب یا نظریه‌ای تخصصی دارای نوآوری، نکات علمی نوین و غیر اقتباسی ارائه شده باشد، به‌ویژه از مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها که طی آن نظری بدیع مطرح شده‌ باشد، استقبال می‌کند و از چاپ مقاله‌های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.

صرفاً مقاله‌هایی در این مجله منتشر می‌شود که در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد.

حق چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مقاله مجاز به چاپ آن در جای دیگر نیست.

انتشار آثار ارسالی الزاماً به‌معنای هم‌رأی بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد.

مجله در قبول، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.نویسنده(گان) محترم، مشخصات ذیل را به همراه مقاله ارسال کنند:

نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی؛

میزان ‌تحصیلات، رتبه علمی، گروه‌ آموزشی، نام ‌دانشکده، دانشگاه و شهر محل ‌دانشگاه نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛

معرفی نویسنده مسئول در صورت تعدد نویسندگان؛

درج نشانی پست الکترونیک نویسنده/ نویسندگان؛

نشانی، کدپستی، ‌شماره تلفکس نویسنده مسئول؛نویسندگان محترم، فایل الکترونیک مقاله‌های ارسالی را به‌همراه درخواست انتشار و مشخصات بالا از طریق پست عادی (در قالبCD) و یا پست الکترونیک، به نشانی مجله ارسال کنند.

پذیرش اولیه مقاله مشروط به رعایت نکات «راهنمای تدوین مقاله» و پذیرش نهایی و چاپ مشروط به تأیید شورای داوری است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعلام خواهد شد.

صفحات مقاله حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ صفحه باشد و درمجموع از۸۰۰۰ کلمه تجاوز نکند. درضمن، مقاله با قلم بی‌لوتوس ۱۳ در برنامه ۲۰۰۷ Word حروف‌نگاری و به‌همراه فایل pdf ارسال شود.

داشتن عنوان، چکیده (حداکثر ۱۵۰ کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر ۷ واژه)، به دو زبان فارسی و انگلیسی برای همه‌ مقاله‌ها الزامی است.

مقاله‌ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد.

معادل خارجی اسامی خاص، اصطلاحات و واژگان در متن، درون پرانتز قرار گیرد.
شیوه استناد ارجاعات مقاله‌، درون متنی و به‌شیوه زیر باشد:

برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل ‌قول مستقیم (داخل گیومه)، نام‌ خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار، شماره جلد و صفحه منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، ۱۳۶۶: ج۱/۲۱۰)

برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل‌قول غیرمستقیم، نام ‌خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار و شماره جلد، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، ۱۳۶۶: ج۱/ ۲۱ ـ ۲۵)

ارجاعات درون متنی غیرفارسی، به‌شیوهٔ قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: (۱۱۵ Nelson, ۲۰۰۳:)

اگر از نویسنده‌ای در یکسال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الف، ب، پ، و ...، در زبان فارسی و حروف a،b ، و...، در زبان‌های خارجی، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند.

در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه‌ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، شماره صفحه، درون پرانتز آورده ‌شود. اگر به مقاله خاصی ارجاع داده می‌شود، نام مؤلف مقاله، سال انتشار و صفحه منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. غیر از موارد مذکور، نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحه منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده ‌شود.

ارجاعاتِ تکراری، کامل و مانند بار نخست آورده ‌شود و از کاربرد واژه‌های «همان»، «پیشین» و «مانند آن» در متن و یا ترسیم خط به‌جای نام مؤلف در منابع خودداری شود.

در ارجاع به قرآن، (نام سوره/ شماره آیه) آورده شود. مثال: (بقره/۲۵۱) در ارجاع به کتاب مقدس، (نام کتاب، باب/آیه) آورده شود. مثال: (یسنا/۱۴۱) یا (یوحنّا،۲۱/۱۸۵) اگر از ترجمه خاصی استفاده شده باشد، مشخصات آن در کتابنامه آورده شود.


منابع:

در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، براساس نام‌خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر ذکر شود:

کتاب:

نام‌ خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام‌ نویسنده/ نویسندگان (تاریخ‌ انتشار). نام کتاب به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارهٔ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر.


مقاله:

نام خانوادگی نویسنده، نام ‌نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، شماره نشریه، شماره صفحات مربوط به مقاله.


منابع اینترنتی:

نام‌ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وبگاه (یا عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.

منبع: http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/StaticPage.aspx?id=۱۵۵۳

برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)