صفحه آغاز | درباره ما
مرقع هفت بند ملا حسن کاشی

• عبدالحسین طالعی

مرقع هفت بند ملا حسن کاشی آملی، به خط زیبای استاد فتحعلی نجابت شیرازی، خطاط قرن سیزدهم، در کتابخانه مجلس.
هفت بند ملا حسن کاشی آملی در مدح مولی امیر المؤمنین علیه السلام بسیار مشهور است. در باره خود آن و تخمیس‌ها و استقبال‌هایش پژوهش محقق فقید سعید هندی به نام <هفت بند هفتاد بند> چاپ کتابخانه مجلس کافی است.
دو برگ از این مرقع زیبا به مناسبت غدیر پیشکش دوستداران آستان مقدس علوی و اراداتمندان حریم مرتضوی می‌شود.برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)