صفحه آغاز | درباره ما
اولین مجله با شماره‌ای ویژۀ حضرت ابو طالب علیه السلام
سفینه شماره ۴۷ ویژه حضرت ابوطالب مصادف با عید غدیر منتشر شد.
شاید این نخستین بار در تاریخ نشریات علمی است که یک شماره مجله‌ای ویژه حضرت ابوطالب منتشر شود.
حضرت ابو طالب حامی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بود و در طول تاریخ تنها به دلیل آنکه پدر امیرالمؤمنین علیه السلام بود، مورد بی‌مهری محدثان و مورخان دستگاه خلفا قرار گرفت. با آنکه عالمان شیعه دربارۀ زندگانی او و جایگاهی که نسبت به پیامبر اسلام داشته است مقالات و رسائل و کتابها نوشتند، اما نسل امروز شیعیان، با فاصله‌ای که با میراث علمی خود گرفته است، نیازمند مطالعه در این زمینه است. هم از این روست که انتشار این شمارۀ مجلۀ سفینه با محوریت حضرت ابوطالب، اتفاق مبارکی است.برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)