صفحه آغاز | درباره ما
مردی ز کنندهٔ درِ خیبر پرس

• منسوب به حافظ شیرازی

مردی ز کَنندهٔ در خیبر۱ پرس ۲
اسرار کرم ز خواجهٔ قنبر۳ پرس
گر طالب فیض حق، به صدقی حافظ
سرچشمه آن ز ساقی کوثر ۴ پرس

۱. اشاره به فتح قلعه خیبر توسط امیرالمؤمنین دارد.
۲. یعنی مردی و مردانگی و فتوت را از کسی که در خیبر را کند جویا شو.
۳. نام غلام امیرالمؤمنین بوده است که شاهد بسیاری از کرامت‌های امیرالمؤمنین بوده است.
۴. کوثر چشمه‌ای است در بهشت که طبق فرموده پیامبر اکرم ص امام علی علیه السلام از آب آن به تشنگان می‌نوشاند.

برای ما بنویسید
نام کامل:
شهر:
آدرس ایمیل:

متن نظر:


موضوعاتجغرافياادوار تاریخی

www.alinameh.com, The ejournal in specialty of Imam Ali (A.S.)